Dôležitá informácia pre darcov a podporovateľov – Finančné riaditeľstvo sprísnilo používanie tlačív na darovanie 2%

Kamil KobolkaVážení priatelia a podporovatelia,
opäť je tu čas, kedy sa budú spracovávať vo firmách  výsledky hospodárenia, je tu čas pre ročné vyúčtovania zamestnancov, a teda čas pre rozhodnutie komu darovať 2% zo svojich daní.

Preto mi dovoľte ešte raz vyjadriť veľké poďakovanie za vlaňajšiu podporu, ktorú ste nášmu združeniu PRO COMMUNE venovali aj prostredníctvom týchto peňazí, je to pre nás nezanedbateľný zdroj na naše aktivity a celoročnú činnosť.

Vlani ste nám na činnosť  venovali vyše 1000,-€. Tieto boli čiastočne použité ešte vo vlaňajšom roku a zostatok bude tvoriť základ našej tohtoročnej činnosti. V nej sa opäť zameriame na podporu aktivít v súlade so stanovami združenia takými formami ako napr.:

  • Organizovanie a realizácia aktivít podporujúcich ľudové tradície, kultúru, komunitný rozvoj – vlani to boli napr. fašiangy či stavanie a váľanie „mája“ s Turzovankou, alebo aj účasť na súťaži vo varení guláša, ktorú sme mimochodom vyhrali
  • Dobrovoľníctvo, občiansku participáciu na živote mesta Turzovka, vytváranie partnerstiev a tvorbu rozvojových projektov – spolupracujeme napr. s neinvestičným fondom pre turzovské deti – Otváraj sa brána, či OZ Rozviažme im krídla – pri podpore ich sociálnych projektov
  • Organizovanie verejno-prospešný aktivít zameraných na športovanie a zdravie detí a mladej generácie – spoluorganizovali sme (s fondom Otváraj sa brána) tradičné podujatie detí a rodín „Turzovka na kolesách“ v Areáli športu a oddychu
  • Osveta a edukácia v oblastiach celospoločenských tém a problémov, informovanie verejnosti – prieskumy, diskusie, workshopy, verejné zhromaždenia, tlačové správy, tvorba informačnej web stránky, informačné letáky, publikačná činnosť a iné … – aj tu máme niekoľko príkladov našich aktivít – napr. publikácia VIOLÍN 1917 – 2017spomienky rodáka, Mariana Kobolku, pri príležitosti 100. výročia presídlenia Kysučanov na „dolnú zem“, či naša webstránka www.procommune.sk

Veríme, že vašu priazeň nesklameme ani v roku 2018 a prejavíte ju opäť hojnou osobnou alebo tiež finančnou podporou – najmä spomínaným podielom 2% z vašich daní. K tomu však dávame všetkým darcom do pozornosti list z Finančného riaditeľstva (viď príloha), ktoré pre tento rok bude akceptovať výlučne nimi určené tlačivo pre darovanie 2% – toto tlačivo resp. tlačivá pre firmy ako aj zamestnancov nájdete odklikom aj na našej webstránke https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=23591

S úctou
Mgr. Kamil Kobolka
predseda OZ PRO COMMUNE


Daňové riaditeľstvo – info k tlačivám na 2 percentá stiahnete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>