O nás

PrihovorVážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vám predstavili naše občianske združenie

PRO COMMUNE

ĽUDIA PRE MESTO, MESTO PRE ĽUDÍ

Vznikli sme v roku 2015 z podnetu mnohých Turzovčanov, ktorým nie je ľahostajný vývoj nášho mesta. Preto sme si ako hlavný cieľ stanovili  efektívnu praktickú činnosť zameranú na zachovanie a tvorivé rozvinutie základných hodnôt  kvalitného života v Turzovke a regióne Horných Kysúc.

Ďalej chceme svojou činnosťou pôsobiť na aktívnu spoluprácu občanov, subjektov a inštitúcií pri realizácii a podpore trvalo udržateľného socio-ekonomického, kultúrneho, vzdelanostného, športového prostredia v meste, ale aj v iných oblastiach všestranného rozvoja Turzovky.

Na podporu celoročných aktivít v súlade so stanovami združenia v jednotlivých oblastiach pôsobenia chceme s cieľom zapojenia čo najširšieho okruhu obyvateľov do správy vecí verejných využívať viacero foriem ako napr.:

  • Organizovanie a realizácia aktivít podporujúcich ľudové tradície, kultúru, komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo, občiansku participáciu na živote mesta Turzovka, vytváranie partnerstiev a tvorbu rozvojových projektov.
  • Organizovanie verejno-prospešný aktivít zameraných na športovanie a zdravie detí a mladej generácie.
  • Edukácia v oblastiach celospoločenských tém a problémov, informovanie verejnosti – prieskumy, diskusie, workshopy, verejné zhromaždenia, tlačové správy, tvorba informačnej web stránky, informačné letáky, publikačná činnosť a iné …

Veríme, že Vám vývoj a dianie v nášho mesta nie sú ľahostajné, a preto Vás aj touto cestou žiadame o spoluprácu a podporu našich aktivít.

S úctou
Mgr. Kamil Kobolka
predseda OZ PRO COMMUNE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>